Site Overlay

Program konferencji „Filozofia i Ekonomia”

11.00-12.00

dr Karina Jędrzejowska (UW), Zadłużenie zagraniczne państw najbiedniejszych a koncepcja sprawiedliwości społecznej.

12.00-12.30

przerwa kawowa

12.30-14.00

dr Magdalena Adamus (UEK), Rozum jako źródło sprawiedliwości – próba rekonstrukcji pojęcia racjonalności i jego społecznej roli.

dr Tomasz Kwarciński (UEK), Sprawiedliwość i wybór społeczny. Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości.