Site Overlay

Program konferencji „Po kapitaliźmie…”

Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty

miejsce: bunkier sztuki, pl. szczepański 3a, sala audiowizualna
Przy projekcie współpracowały: DoxoTronica, Nowy Obywatel, Nowe Peryferie.
Dlaczego współorganizowałam lewicową konferencję? Akurat czytałam książkę Hardta i Negriego, Rzecz-pospolita… Miałam też ochotę zaangażować się w projekt, którego tytuł wymyśliłam (od egoizmu do wspólnoty) i którego inicjatorką była moja przyjaciółka, Aneta Rostkowska.

program:

7.12.2012 (piątek), godz. 8:45 | rozpoczęcie konferencji

sztuka i kapitalizm
prowadzenie: aneta rostkowska

9-10 dwa referaty, dyskusja
mikołaj iwański, „globalny obrót sztuką i jego lokalny czar”
antoni michnik, „fluxus jako projekt postkapitalistyczny”

10-11 dwa referaty, dyskusja
marika kuźmicz, „obecność obowiązkowa? kilka trudnych historii o uczestnictwie”
piotr sikora, „nie wiedzą dlaczego, ale robią to – co dzisiaj oznacza pojęcie sztuki krytycznej?”

11-11:30 | przerwa kawowa poczęstunek w trakcie przerw kawowych przygotowuje lans vegans (wegańska spółdzielnia cateringowa z Krakowa)

życie po kapitalizmie?
prowadzenie: krzysztof wołodźko

11:30-12:30 | dwa referaty, dyskusja
aleksandra welchar, „obieg kultury i ekonomia daru w społecznościach fanowskich”
karolina skórka-feć, „ekonomia uczestnicząca – zarys projektu michaela alberta”

12:30-13:30 | dwa referaty, dyskusja
hubert kurdelski, „hiszpania anarchistów (1936-1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej”
freelab, „anarchopozytywizm. od pieca na patyki do rewolucyjnej kooperatywy”

13:30-13:45 przerwa

praca a kapitalizm
prowadzenie: krzysztof wołodźko

13:45-14:45 | dwa referaty, dyskusja
marta zofia hołubowska, „usłużność na sprzedaż. antropologiczna analiza pracy emocjonalnej w kawiarni”
beata karoń, „uelastycznianie zatrudnienia jako forma ataku na prawa pracownicze”

14:45-16 przerwa obiadowa

kłopoty z rewolucją
prowadzenie: katarzyna guczalska

16-17 | dwa referaty, dyskusja
piotr augustyniak, „konsumpcjonizm jako herezja”
michał pospiszyl, „(a)teologia wielości”

17-18 | dwa referaty, dyskusja
piotr p. płucienniczak, „śmierć podmiotu rewolucyjnego i co z tego wynika. o praktycznej teorii klas społecznych”
krzysztof wasilewski, „polski kapitalizm w socjalistycznym obiektywie. transformacja systemowa na łamach miesięcznika »dziś. przegląd społeczny«” (1990-2008)

18-18:30 | przerwa kawowa

polityka miejska
prowadzenie: michał pospiszyl

18:30-19:30 | dwa referaty, dyskusja
tomasz leśniak, „instytucjonalizacja i konflikt wokół „polityki cięć” w krakowskiej oświacie”
piotr ciszewski, „likwidacja komunalnego zasobu mieszkaniowego jako wyraz antyspołecznej polityki mieszkaniowej samorządu na przykładzie miasta stołecznego warszawa

19:30-20:30 dwa referaty, dyskusja
przemysław pluciński, „miejskie (r)ewolucje, czyli radykalizm retoryki i praktyka reformy?”
katarzyna hładec, „między sprzedażą wizerunku a walką o obraz miasta. dialektyka estetyki miejskiej”

20:30-21:00 krzysztof nawratek, granica/instytucja czyli prowizoryczna rewolucja. gościnne wystąpienie przez Skype

hegemoniczna logika kapitalizmu niweluje wszelkie granice, znosi wszelkie różnice, zrównuje wszystkich w paradygmacie producent/konsument. wydawać by się mogło, że konserwatywne, pre-kapitalistyczne instytucje – takie jak rodzina, wspólnota religijna czy naród, które posiadają wewnętrzną logikę różną od logiki kapitalizmu, powinny stanowić oczywiste wyzwanie i zaporę dla kapitalistycznego wpływu. ale mamy dziś do czynienia z pełną symbiozą najbardziej wynaturzonego/uwolnionego kapitalizmu z opresyjnymi instytucjami pre-kapitalistycznego świata. postaram się pokazać, w jaki sposób granice/instytucje mogą tworzyć i osłaniać poza-kapitalistyczne i emancypacyjne logiki oraz dlaczego »naturalnym« środowiskiem dla ich powstawania/działania jest miasto.

dr krzysztof nawratek. architekt, urbanista, teoretyk miasta. dyrektor studiów magisterskich (m.arch. oraz m.a. in architecture) i wykładowca architektury na plymouth university w wielkiej brytanii. autor książek „dziury w całym. wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. ang. „holes in the whole. introduction to the urban revolutions”, washington 2012), „miasto jako idea polityczna” z przedmową jadwigi staniszkis (kraków 2008, wyd. ang. „city as a political idea” z przedmową prof. josepha rykwerta, plymouth 2011) oraz „ideologie w przestrzeni. próby demistyfikacji” (kraków 2005), a także wielu tekstów naukowych i esejów opublikowanych w polsce, na łotwie, wielkiej brytanii i usa.

8.12.2012 (sobota), godz. 8:45 | drugi dzień konferencji

program:

indywiduum i wspólnota
prowadzenie: michał zabdyr-jamróz

9-10 | dwa referaty, dyskusja
wioletta aumer, „psychologiczne przesłanki jedności i wspólnoty ludzi. ubóstwienie ego, śmierć antroposa i narodziny androida”
piotr sawczyński, „zbawcza melancholia konsumpcji?”

10-11 | dwa referaty, dyskusja
marta marzec, „kooperacja a natura ludzka – czy między interesem indywidualnym a społecznym istnieje nieunikniony konflikt?”
mikołaj denderski, „udręka wyjątkowości – zwalczać kapitalistę w sobie”

11-11:30 | przerwa kawowa

11:30-12:30 | dwa referaty, dyskusja
paweł rams, „przez egoizm do wspólnoty – etyka współodczuwania richarda rorty’ego wobec konfliktu jednostki i społeczeństwa”
łukasz krężołek, „republikańskie obywatelstwo w dobie kryzysu demokracji liberalnej”

źródła wiedzy i wykształcenia
prowadzenie: krzysztof posłajko

12:30-13:30 dwa referaty, dyskusja
samuel nowak, „studia kulturowe i (anty)kapitalizm: fatalne zauroczenie czy namiętny romans?”
krystian szadkowski, „w stronę uniwersytetu jako instytucji dobra wspólnego”

13:30-13:45 przerwa

13:45-14:45 | dwa referaty, dyskusja
jarosław górski, „szkoła i instytucje wychowawcze w duchu korczakowskim – zaczyn przemiany społecznej”
magda nawisielska, „jak wypracować podmiot anty-ideologiczny? perspektywa psychoanalityczna”

14:45-16 | przerwa obiadowa

queerowanie lewicy
prowadzenie: paulina szkudlarek

16-17 | dwa referaty, dyskusja
agnieszka marek, grzegorz stępniak, „kapitalizm goes gaga: anarcho-queer studies i koniec normalności
tomasz sikora, „kłirokomuna”

17-18 dwa referaty, dyskusja
tomasz basiuk, „teoria queer a lewica dzisiaj”
justyna struzik, „klasa a polityki seksualne”

18-18:30 przerwa kawowa

18:30-20:30 | projekcja filmu isabelle fremeaux i johna jordana „paths through utopia”
miejsce: przestrzeń otwarta bunkra sztuki

film w poetycki sposób dokumentuje siedmiomiesięczną podróż, jaką odbyli autorzy w celu zbadania postkapitalistycznych sposobów życia: od climate camp (nielegalnego obozu poświęconego zmianom klimatu), usytuowanego na skraju lotniska heathrow, do zamku zesquatowanego przez francuskich punków, przez kolektywnie zarządzane serbskie fabryki i farmę, gdzie własność prywatna jest zakazana. w ramach projektu wydano również książkę.

isabelle fremeaux. do 2011 roku pracowała w birkbeck college uniwersytetu londyńskiego. zajmuje się kreatywnymi formami oporu, jest aktywna w ruchu na rzecz  klimatu. razem z johnem jordanem założyła artystyczny kolektyw „laboratory of insurrectionary imagination”. obecnie budują postkapitalistyczną komunę na wsi w bretanii.

john jordan. jest artystą i aktywistą, założycielem reclaim the streets, armii clownów i artystycznego kolektywu „laboratory of insurrectionary imagination”. był jednym z kamerzystów filmu naomi klein „the take” i redaktorem „notes from nowhere, wir sind ueberall” (edition nautilus 2007).

20:30-21 występ krakowskiego chóru rewolucyjnego na zakończenie konferencji
miejsce: przestrzeń otwarta bunkra sztuki

krakowski chór rewolucyjny powstał w czerwcu 2012 roku. chór odszukuje stare pieśni rewolucyjne, buntownicze, marzycielskie i ożywia je. te mówiące o niedoli, ale i te, które chwalą lepszy świat konstruowany dzięki wspólnej pracy i walce. nie ogranicza się do pieśni polskich, śpiewa także po włosku i w jidisz.

od 22 | wydarzenie towarzyszące: „orgia na koniec świata (jaki znamy)”
miejsce: sala audiowizualna bunkra sztuki

projekt jest realizacją fantazji o zgromadzeniu, społeczności, kolektywie (postkapitalistycznym, postapokaliptycznym, utopijnym), w którym swobodny ruch każdej/każdego współtworzy swobodną ekspresję grupy jako wielości (uzupełnień, powiązań, sprzeczności). nawiązujemy do tradycji starożytnych dotyczących strategii tworzenia wspólnoty, wymiany myśli i współ-działania. ale przede wszystkim pracujemy – performatywnie, podprogowo, uczestnicząco – z sobą samym, z uczestnikami/uczestniczkami i publicznością zebraną w środowisku projektu.