Site Overlay

O mnie

miejsce pracy

Adiunkt w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

zainteresowania filozoficzne

Filozofia społeczna, filozofia polityczna, Hegel, liberalizm, libertarianizm, feminizm

rozprawa doktorska

„Państwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w filozofii Hegla” Uniwersytet Jagielloński 2004

wykształcenie

1999-2004 Studia doktoranckie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim

1994-1999 Studia magisterskie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim

1991-1993 Studium Ekonomiczne w Krakowie

1987-1991 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu

doświadczenie zawodowe związane z filozofią

od 2006 Adiunkt w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadzenie wykładów z filozofii, filozofii społecznej i etyki biznesu

2007-2009 Prowadzenie wykładu z estetyki na studiach zaocznych z filozofii na UJ

2007-2009 Prowadzenie wykładu z etyki w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2006-2009 Prowadzenie wykładu z estetyki na Porównawczych Studiach Cywilizacji UJ

2005 – 2009 Prowadzenie wykładu z historii filozofii z elementami historii idei oraz wykładu z analizy i interpretacji dzieła sztuki na studiach podyplomowych z Wiedzy o kulturze i filozofii na UJ

2007-2008 Prowadzenie wykładu z filozofii w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie

2004-2006 Adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych w AWF w Krakowie. Prowadzenie ćwiczeń i wykładów z filozofii

2003-2004 Asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych w AWF w Krakowie. Prowadzenie ćwiczeń i wykładów z filozofii

1999-2004 Prowadzenie ćwiczeń z historii filozofii w Instytucie Polonistyki i Filologii Angielskiej UJ, konwersatorium z estetyki w Instytucie Polonistyki UJ i ćwiczeń z filozofii społecznej w Instytucie Filozofii UJ

inne

2000 Asystentka w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Akademickim, Kraków

1997-2005 Współpracownik i sekretarz biuletynu Ekspres Filozoficzny

1996 Asystentka w galerii sztuki współczesnej Zderzak

stypendia

2002-2003 Stypendium Sasakawy: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant. Pobyt naukowy na uczelniach w Jenie i Potsdamie

czerwiec-lipiec 2001 Stypendium na Uniwersytecie w Tybindze dla wybranych uczestników Szkoły Letniej 2000, fundowane przez Internationales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit oraz Fundację Volkswagena

październik-grudzień 2000 Stypendium Premiera Landu Turyngii – Goethe- Stipendium na Uniwersytecie w Jenie (Friedrich-Schiller-Universität)

czerwiec 2000 Szkoła Letnia w Tybindze: Renesans i krytyka metafizyki w Niemieckim Idealizmie: Kant, Hölderlin, Hegel, Schelling

1999-2003 Stypendium doktoranckie Uniwersytetu Jagiellońskiego

nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: nagroda drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: nagroda trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2014

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: nagroda trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2010

Pierwsza nagroda za pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych im. Klemensa Szaniawskiego. Nagroda przyznana przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk i Fundację Batorego (2006)

członkostwo

od 1998 członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego

od 2004 członek Hegel-Gesellschaft

od 2006 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

od 2011 członek Polskiego Towarzystwa Etycznego

promotor

Grzegorz Jędrzejczyk, Przedwiośnie artystyczne. Przegląd twórczości artystów plastyków Regionu Świętokrzyskiego. Próba podsumowania i analizy, UJ 2008
(studia podyplomowe)

Bartosz Florys, Filozofia Fryderyka Nietzschego a nazizm niemiecki, UJ 2008
(studia podyplomowe)

Monika Szarek-Sławińska, Pojęcie nieskończoności w romantyzmie niemieckim, UJ 2007
(studia podyplomowe)

Justyna Sierocińska, Fenomen pielgrzymowania. Turystyka a religia, AWF lipiec 2006
(praca magisterska)

Joanna Smółka, Józef Tischner. Filozof i piewca Podhala, AWF czerwiec 2006
(praca magisterska)