Site Overlay

Publikacje

książki

2019 Feminizm antykontraktowy Carole Pateman, Katarzyna Guczalska
Kraków: Wyd. UJ 2019.
spis treści / wprowadzenie / streszczenie / summary
2016 Wokół sporu komunitarian z liberałami, red. Janina Filek, Katarzyna Guczalska, Prakseologia nr 158, t.2/2016
spis treści / wprowadzenie
2010 Państwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w filozofii Hegla. Kraków: Aureus 2010
spis treści / wprowadzenie / recenzja
2009 Zrozumieć Hegla, red. Katarzyna Guczalska, „Principia”, tom LI-LII, Kraków 2009
spis treści / wprowadzenie / recenzja
2005 Przekład książki Wolfganga Welscha, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków: Universitas 2005
spis treści / wprowadzenie / zobacz więcej / recenzja
2002 Miłość i cnota polityczna. Rodzina i kobieta w filozofii Hegla. Kraków: Księgarnia Akademicka 2002, Seria Ośrodka Myśli Politycznej
spis treści / wprowadzenie / zobacz więcej / recenzja

artykuły i recenzje

 • Demokracja w ujęciu Wolfganga Merkela (w opracowaniu)
 • Leviathan and Woman. Pateman on Hobbes’s Standpoint, w: „Zeszyty Naukowe UEK” 2 (980)/2019, s. 61-77.
 • Heglowska krytyka transcendentalizmu, w: „Kultura i Wartości” 26/2018, s. 39-61.
 • Carole Pateman i feministyczna dekonstrukcja umowy społecznej w: „Civitas. Studia z filozofii polityki” 21 (2017), Nowoczesność i płeć, s. 187-206.
 • Carole Pateman o dochodzie podstawowym w:”Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 37(2)/2017, s. 15-32.
 • Gender Feminism in the Thought of Christina Hoff Sommers. A Critique w: „Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas” Vol. 19, No 2 (2016), s. 389-398.
 • Feminizm i komunitaryzm – zgodność, czy konflikt? w: „Prakseologia” 158 t. 2 (2016), s. 215-245.
 • Wokół sporu komunitarian z liberałami. Wprowadzenie, współautorstwo tekstu z J. Filek, w: „Prakseologia 158 t. 2 (2016), s. 5-14.
 • Rozdział kościoła od państwa w ujęciu Hegla, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 61 (2016), s. 165-180.
 • CSR. Sprzeczności, nadużycie etyczne, znaczenie idei, w: „Zeszyty Naukowe UEK” 4 (952) 2016, s. 27-48.
 • CSR i Milton Friedman, „Opowieść wigilijna” i zły kapitalista, w: „Principia” t. 59-60 (2014), s. 279-312.
 • Amartya Sen o prawach człowieka, w: „Analiza i Egzystencja” 28 (2014), s. 37-72.
 • Amartya Sen i ekonomia feministyczna, w: „Prakseologia” 156 (2014), s. 225-250.
 • Być, czy mieć? Pochwała posiadania i własności, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 887 (2012), s. 37-56.
 • Koncepcja własności absolutnej Murray’a Rothbarda w kontekście pomocy i ubóstwa, w: „Prakseologia” 153 (2012), s. 107-134.
 • Katolicyzm contra liberalizm, w: „Edukacja Filozoficzna” 53 (2012), s. 179-186.
 • Etyka kapitalizmu i kryzys, w: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Kraków 2010, s. 113-128.
 • Krytyka i afirmacja własności prywatnej, w: Własność to odpowiedzialność, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Nowy Sącz 2009, s. 17-21.
 • Tragizm i nadzieja. Paradoks Hegla, w: Zrozumieć Hegla, Katarzyna Guczalska (red.), „Principia”, tom LI-LII, Kraków 2009, s. 223-237.
 • Przekład artykułu Wolfganga Welscha, Powrót piękna? w: Estetyka i filozofia sztuki. Tradycje, przecięcia, perspektywy.– Aesthetics and Philosophy of Art. Traditions, Intersections, Perspectives, M. Bokiniec, P.J. Przybysz (red.), Gdańsk: Wyd. UG 2009, s. 199-208.
 • Ukąszenie Miłosza. Hegel jako figura retoryczna, w: Polskie Ethos i Logos, red. Jan Skoczyński, Kraków: Księgarnia Akademicka 2008, s. 195-206.
 • Hegel als christlicher Philosoph. Die Rolle der Religion im Staat, w: Hegel-Jahrbuch 2008, Hg. v. A. Arndt, P. Cruysberghs u. A. Przylebski, Berlin: Akademia Verlag 2008, s. 259-264.
 • Schiller i Hegel. Rewolucja estetyczna, w: Poznać człowieka, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 353-373.
 • Przekład artykułu Wolfganga Welscha, Transludzkie wymiary estetyki, w: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego 4 (2) wiosna/lato 2004.
 • Schönheit oder Freiheit als Staatsprinzip? Antike und Moderne bei Hegel, w: Hegel-Jahrbuch 2004, Glauben und Wissen (Zweiter Teil), s. 286-290.
 • Niespełnialność wielkich projektów. Hegel, Husserl, Heidegger i metafizyka, w: Kwartalnik Filozoficzny, T. XXX, z. 4 (2002) Kraków, s. 105-120.
 • Mistrzowskie wykłady, Jürgen Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, w: Ekspres Filozoficzny 29 (2002), Kraków, s. 48-50.
 • Monoteizm rozumu i serca. Politeizm wyobraźni i sztuki. G. W. F. Hegel, Pisma wczesne z filozofii religii, w: Znak 4 (2001), Kraków, s. 146-152.
 • Hegel anders, G. W. F. Hegel, Pisma wczesne z filozofii religii, w: Ekspres Filozoficzny 26 (2001), Kraków, s. 35-37.
 • Myśl, która myśli więcej niż myśli? Emmanuel Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, w: Principia XXIV-XXV (1999), Kraków, s. 279-288.
 • Paweł Dybel, Dialog i Represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda, Warszawa 1995, w: Principia XXI-XXII (1998), Kraków, s. 292-295.
 • Leszek Nowak, Piotr Przybysz, Marksizm, liberalizm, próby wyjścia, Poznań 1997, w: Principia XXI-XXII (1998), Kraków, s. 289-292.