Site Overlay

Spis treści

WOKÓŁ SPORU KOMUNITARIAN Z LIBERAŁAMI
Janina Filek, Katarzyna Guczalska
Wprowadzenie

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Justyna Miklaszewska
Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości
Janina Filek
Spór o odpowiedzialność: między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową
Kazimierz Sosenko
Komunitarianizm i liberalizm – uwagi w związku z prawami człowieka

SPRAWIEDLIWOŚĆ I WSPÓLNOTA

Janusz Grygieńć
Wspólnota responsywna, czyli jaka? Komunitaryzm wobec problemu partycypacji politycznej
Piotr Wiatrowski
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota
Magdalena M. Baran
Sprawiedliwość a budowanie wspólnoty
Piotr Bartula
Równość versus sprawiedliwość

KONCEPCJA CZŁOWIEKA

Rafał Prostak
Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowkiej koncepcji osoby
Piotr Augustyniak
Wokół Etyki autentyczności Charlesa Taylora

SPORY IDEOWE

Piotr Szymaniec
Komunitaryzm a republikanizm. W poszukiwaniu podobieństw i różnic między nurtami
Katarzyna Guczalska
Feminizm i  komunitaryzm – zgodność czy konflikt?
Sebastian Gałecki
Liberalne wartości, komunitarystyczne cnoty?

WYZWANIA SFERY GOSPODARKI

Andrzej Kwarciński
Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania
Arkadiusz Mroczek
Geneza społeczeństwa według austriackiej szkoły ekonomii w kontekście idei komunitarystycznych
Tomasz Kwarciński
dwóch dogmatach wiary w rynek