Site Overlay

Konferencje

 • Konferencja międzynarodowa: IX Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „Edukacja a państwo”, 24-26 września 2021, referat wygłoszony razem z Wioletą Gałat.
  Wystąpienie: Jak zreformować uniwersytet? Wokół refleksji Niklasa Luhmanna (How to reform te university? About Niklas Luhmann’s reflections).
 • XXI Polski Zjazd Filozoficzny
  Organizator: KUL, Lublin, 9 września-14 września 2019
  Wystąpienie: Krytyka liberalizmu w ujęciu Carole Pateman (12 września 2019)
 • Kobieta w XXI wieku- między liberalizmem a konserwatyzmem.
  Organizator: Katedra Filozofii UEK, 22 listopada 2018.
  Wystąpienie: „Na czym polega defekt bycia kobietą? Uwagi wielkich filozofów”.
 • Filozofia i Ekonomia: Bezwarunkowy dochód podstawowy. Dlaczego jest potrzebny i jak można go sfinansować? Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK, 18 maja 2018.
  Wystąpienie główne dr Maciej Szlinder. Koreferenci: dr hab. Dariusz Juruś (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ), Karol Wałachowski (Klub Jagielloński).
  Współorganizacja seminarium.
 • 46. Sympozjum Naukowe GAP w Szczyrku. Organizator: GAP UEK
  Nierówności społeczne/Miejska gospodarka okrężna, 19-21 stycznia 2018
  Uczestniczka Sympozjum
 • Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień (Sympozjum Naukowe).
  Organizator: Katedra Filozofii UEK i PTF Oddział Kraków, 23 listopada 2017
  Zreferowanie wystąpień, podsumowanie i zakończenie Sympozjum
 • Filozofia i Ekonomia: Ekonomia feministyczna. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12 maja 2017.
  Wystąpienia:
  dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Ekonomia feministyczna
  dr hab. Wojciech Giza, Ekonomia feministyczna
  dr Katarzyna Guczalska, Ekonomia feministyczna
  Współorganizacja seminarium.
 • Spotkania z etyką. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK
  dr hab. Rafał Prostak, Wolność religijna w oczach współczesnego Europejczyka.
  24 kwietnia 2017, godz. 15.00, ul. Rakowicka 27, Paw. Sportowy
  Współorganizacja spotkania
 • Spotkania z etyką. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK
  Anna Czepiel, Etyka i rodzina. Krytyka współczesnych polskich konserwatystów.
  23 stycznia (poniedziałek) 2017, godz. 15.00, ul. Rakowicka 27, Paw. A, s. 301 b.
  Współorganizacja spotkania
 • Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 13-14 września 2016
  Wystąpienie: Die Allianz von Altar und Thron in Hegelianismus
 • Filozofia i Ekonomia: Kim są najgorzej sytuowani? Wątki ekonomiczne w drugiej zasadzie sprawiedliwości Rawlsa, Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 13 maja 2016. Wystąpienia:dr Sebastian Szymańskidr Ryszard Kowalski (Katedra Mikroekonomii UEK)dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii UEK)Wprowadzenie i współorganizacja seminarium.
 • Spotkania z etyką. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK
  Prof. Jacek Filek, Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie antropologiczne.
  11 kwietnia (poniedziałek) 2016, godz. 15.00, ul. Rakowicka 27, s. 13.
  Współorganizacja wykładu
 • Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem. Organizator: Katedra Filozofii UEK, Kraków 26-27 listopada 2015. Współorganizacja konferencji.
  Wystąpienie: Komunitaryzm i feminizm – zgodność, czy konflikt?
 • Spotkania z etyką. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK
  Dr hab. Artur Przybysławski, Etyka buddyzmu, a etyka zachodnia – podobieństwa i różnice
  (koreferent) dr hab. Piotr Augustyniak
  19 października (poniedziałek) 2015, godz. 16.30, ul. Rakowicka 27, s. 11.
  Współorganizacja wykładu
 • X Polski Zjazd Filozoficzny. Organizator: Instytut Filozofii UAM, Poznań 15-19 września 2015.
  Wystąpienie: Feminizm libertariański.
 • Filozofia i Ekonomia: Problem statusu modeli w ekonomii. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 22 maja 2015.
  Współorganizacja seminarium.
  program seminarium
 • Przedmioty, obrazy, idee… Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia
  Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 4-5 grudnia 2014.
  Wystąpienie: Koniec sztuki w ujęciu Hegla
 • CSR Zwischen Green Washing und ethischer Reflexion.
  Organizator: Technische Universitaet Dresden – Internationales Hochschulinstitut Zittau, 24. bis 25. Oktober 2014.
  Wystąpienie: CSR und die neue Unternehmensethik.
  abstrakt wystąpienia
 • Filozofia i Ekonomia: O granicach wyjaśnienia naukowego w ekonomii. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 16 maja 2014.
  Współorganizacja seminarium.
  program seminarium
 • Wyzwania współczesności – wokół myśli Amartyi Sena.
  Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 21 listopada 2013.
  Wystąpienie: Ekonomia feministyczna: R. Pearson, S. Chant, A. Sen.
  abstrakt wystąpienia
 • Festiwal Filozofii: Tożsamość Europejska a Przewartościowanie Wartości. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-13 września 2013.
  Wystąpienie: Śmierć Boga. Agonia i narodziny ducha.
  abstrakt wystąpienia
 • Filozofia i Ekonomia: Idea Sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena. Organizator: Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 24 maja 2013.
  Współorganizacja i prowadzenie dyskusji.
  program konferencji
 • Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty. Organizator: Bunkier Sztuki w Krakowie,  7-8 grudnia 2012.
  Współorganizacja i prowadzenie sekcji „Kłopoty z rewolucją”
  program konferencji
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny Gliwice-Wisła 2012. Organizator: Politechnika Śląska – Uniwersytet Śląski, 17-21 września 2012
  Wystąpienie: Zło w filozofii Hegla i zło filozofii Hegla.
  abstrakt wystąpienia
 • VII Międzynarodowe Forum Etyczne. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 27-29 czerwca 2012.
  Wystąpienie : Problem niewolnictwa. Krytyka niewoli w tradycji liberalnej i heglizmie.
  abstrakt wystąpienia
 • Konferencja „Transcendencja i Immanencja w filozofii Boga i religii”. Organizator: Polskie Towarzystwo Filozofii Religii, Kraków 12-18 kwietnia 2012.
  Wystąpienie: Czy Hegel wierzył w Boga? Religia podporządkowana filozofii.
  abstrakt wystąpienia
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym”. 25-26 listopada 2011. Konferencja zorganiozowana przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Wystąpienie: Problem ubóstwa i pomocy w libertarianizmie.
  abstrakt wystąpienia
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego” 20-21 Listopada 2009. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Wystąpienie: Kryzys i etyka kapitalizmu.
  abstrakt wystąpienia
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008.
  Wystąpienie: Nietzscheańska afirmacja sztuki. Filozof jako błazen.
  abstrakt wystąpienia
 • Konferencja organizowana przez Zespół Doradców Metodycznych Miasta Krakowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Świat wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży”, Kraków, 3 marca 2008.
  Wystąpienie: Platońska koncepcja wychowania.
 • Konferencja Krakowska „II Seminarium Filozofii Polskiej”. Kraków 20 września 2007.
  Wystąpienie: „Ukąszenie Miłosza. Hegel a sprawa Polska”.
 • Konferencja nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Kultura słowa w kształceniu humanistycznym“. Kraków 2 kwietnia 2007.
  Wystąpienie: „Postmodernizm kontra hermeneutyka. O kondycji współczesnej humanistyki”.
  abstrakt wystąpienia
 • Tagung „200 Jahre Phänomenologie des Geistes“. Jena 23-28 października 2006.
  Wystąpienie: „Zur tragischen Konzeption des Subjekts bei Hegel”.
 • I Polski Kongres Estetyczny „Wizje i re-wizje“, Kraków, 21-24 września 2006.
  Wystąpienie: „Koniec sztuki? Pytanie o aktualność estetyki Hegla“.
  abstrakt wystąpienia
 • XXVI. Internationaler Hegel-Kongress: „Hegels politische Philosophie”, Poznań 19-23 września 2006.
  Wystąpienie: „Hegel als christlicher Philosoph. Die Rolle der Religion im Staat“.
  abstrakt wystąpienia
 • Konferencja Metodyczna Dla Nauczyciel Języka Polskiego Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowana przez metodyka języka polskiego miasta Krakowa, Kraków 2005.
  Wystąpienie: „Kondycja filozofii współczesnej – metafizyka klasyczna a postmodernizm”.
 • VII Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie, 14-18.09.2004.
  Wystąpienie: „Idea społeczeństwa obywatelskiego w filozofii Hegla“.
  abstrakt wystąpienia
 • XXIV Kongres Heglowski, Uniwersytet w Jenie 2002.
  Wystąpienie: „Schönheit oder Freiheit als Staatsprinzip. Antike und Moderne bei Hegel”.
  abstrakt wystąpienia
 • Uniwersytet w Tybindze, Szkoła Letnia 2000: „Renesans i krytyka metafizyki w Niemieckim Idealizmie: Kant, Hölderlin, Hegel, Schelling“.
  Wystąpienie: „Ursprung und Sinn der Hegelschen Phänomenologie“.