Site Overlay

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym”

Absolutna koncepcja własności Murray’a Rothbarda w kontekście pomocy i ubóstwa

Swoistość myśli Rothbarda polega na oryginalnej koncepcji własności. Zagadnieniu temu poświęcona jest część wystąpienia zatytułowana: Absolutne prawo własności. Aby uwypuklić znaczenie absolutnego prawa własności konfrontuję je z ograniczonym prawem własności Johna Locke’a. W części: Negacja państwa a negacja ubóstwa, wykazuję, że bezkompromisowa krytyka instytucji państwa jest próbą rozwiązania problemu ubóstwa środkami ekonomicznymi. Koncept jest „prosty”: jest nim likwidacja państwa, które zubaża ludzi i pozbawia ich owoców swojej pracy. W części Potencjał dobroczynności zwracam się w kierunku antropologii: przedstawiam Rothbardowskie rozumienia człowieka i wskazuję na cel ludzkiego istnienia. Twierdzę, że jeśli prawomocni uczestnicy procesów ekonomicznych kierują się swoimi własnymi interesami, to nie oznacza to, że ich decyzje i zachowania wykluczają działania altruistyczne. W podsumowującej całość rozważań części: Etos libertariański odnoszę się do aksjomatu etyki fundowanej przez Rothbarda oraz staram się określić istotę sprawiedliwości libertariańskiej, którą konfrontuję ze sprawiedliwością dystrybutywną. Omawiając myśl Rothbarda, główny nacisk kładę na wydobycie nowego sposobu myślenia o etyce i sprawiedliwości. W szczególności pragnę wykazać, że absolutny charakter praw własności nie neguje zobowiązań wobec innych ludzi oraz może sprzyjać rozwiązaniu problemu ubóstwa.

słowa kluczowe: własność, wolność, państwo, sprawiedliwość, ubóstwo, charytatywność, pomoc, dystrybucja, kapitalizm, wolny rynek.