Site Overlay

Problem niewolnictwa. Krytyka niewoli w tradycji liberalnej i heglizmie.

Problem niewolnictwa. Krytyka niewoli w tradycji liberalnej i heglizmie.

Żyjemy w świecie, w którym niewolnictwo było praktykowane przez tysiące lat. Istniało ono w różnych kulturach i wspierane było przez różne systemy religijne i argumenty filozoficzne. Niestety, niewolnictwo nie zniknęło ze współczesnego świata, a jego likwidacja jest jednym z najpilniejszych wyzwań moralnych i politycznych. W moim wystąpieniu pragnę zwrócić uwagę na argumenty etyczne przemawiające za zniesieniem niewolnictwa. W tym zakresie odniosę się głównie do tradycji liberalnej (J. Locke’a oraz J. Rawlsa), jak również do myśli G.W.F Hegla. Problem niewolnictwa postaram się osadzić w kontekście zagadnień moralnych oraz ekonomicznych. Próba definicji niewolnictwa (istnieją różne formy zniewolenia) oraz podane przez filozofów argumenty na rzecz jego zniesienia są cenne, gdyż prowadzą do głębszego namysłu nad zagadnieniem istoty człowieczeństwa, wolności, jak również funkcji państwa i gospodarki.