Site Overlay

Transcendnecja i Immanencja w filozofii Boga i religii.

Czy Hegel wierzył w Boga? Religia podporządkowana filozofii.

W moim wystąpieniu postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy Hegel ujmuje Boga jako byt transcendentny, czy też immanentny? Pytanie to poprzedza wszakże pytanie bardziej fundamentalne: czym dla Hegla jest Bóg i czy on w ogóle istnieje? Aby wyjaśnić stanowisko Hegla w tej kwestii, przedstawię co filozof rozumiał pod hasłem „filozofii”, a co pod hasłem „religii”. W heglizmie, pojęcia te są ze sobą ściśle związane (pod względem treści), ale też, jednocześnie, różnią się od siebie (pod względem formy). Dodatkowo, istnieje pomiędzy nimi określona hierarchia, która degraduje religię. Religia zawiera w sobie bowiem nieredukowalny fałsz oraz naznaczona jest piętnem „świadomości nieszczęśliwej”. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie dialektyki wiążącej filozofię i religię na dwóch poziomach: metafizycznym oraz politycznym.