Site Overlay

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kryzys i etyka kapitalizmu

Co jest źródłem globalnego kryzysu finansowego, którego symbolicznego początku upatruje się w upadku amerykańskiego banku Bear Stearns w 2008 roku? Szereg odpowiedzi winą za kryzys obarcza etykę kapitalizmu. Oto publicystyczna próbka: „kryzys tradycyjnej etyki kapitalizmu leży u podstaw naszych problemów. Wszyscy musimy zrobić rachunek sumienia” (Newsweek 28/2009). Pojęcie „etyki kapitalizmu” jest pojęciem niejasnym, generuje ono raczej pytania, niż daje odpowiedzi. Oczywiście, w kapitalizm wpisana jest określona etyka,a kapitalistycznie zorientowana ekonomia nie jest jedynie zbiorem technik, mających na celu tylko wydajność. Moralne fundamenty kapitalizmu, a także, jak chcą niektórzy, liberalizmu, nie są jednak przyczyną aktualnego kryzysu. Tłumaczenie trudności ekonomicznych erozją etyki kapitalizmu jest raczej zabiegiem retorycznym, mającym na celu wzmocnienie anty-kapitalistycznych i anty-liberalnych emocji. Artykuł wyjaśnia i konkretyzuje hasło „etyki kapitalizmu”, do principiów tej etyki odnosi się pozytywnie, jak również podaje realne przyczyny powstania kryzysu ekonomicznego.