Site Overlay

Zobacz więcej

Wolfgang Welsch urodził się w 1946. Studiował filozofię, historię sztuki, psychologię i archeologię na uniwersytetach w Monachium i Würzburgu. W latach 1988-1993 był profesorem filozofii w uniwersytecie w Bambergu, a w latach 1993-1998 w uniwersytecie w Magdeburgu. Obecnie jest profesorem filozofii w Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Jako visiting professor wykładał w wielu uczelniach niemieckich, także w Stanford University (1994-1995) oraz Emory University (1998). W 1992 otrzymał nagrodę Maxa Plancka za naukową pracę badawczą.

Jego ważniejsze prace autorskie: Aisthesis. Grundzüge und Perspektiven der Aristotelischen Sinneslehre (Stuttgart: Klett-Cotta, 1987); Unsere postmoderne Moderne (Weinheim: VCH Acta humaniora, 1987, wyd. 6 rozszerzone. Berlin: Akademie, 2002); Ästhetisches Denken (Stuttgart: Reclam, 1990, wyd. 6 rozszerzone. 2003); Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft (Frankfurt: Suhrkamp, 1995, wyd. 3 w 2000); Grenzgänge der Ästhetik (Stuttgart: Reclam, 1996); Undoing Aesthetics (London: Sage, 1997); Aesthetics and Beyond (Changohun, PR China: Jilin, 2005).

Prace pod redakcją: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion (Weinheim: VCH Acta humaniora, 1989, wyd. 2 Berlin: Akademie, 1994); Die Aktualität des Ästhetischen (Munich: Fink, 1993).

Prace współredagowane: Ästhetik im Widerstreit. Interventionen zum Werk von Jean-François Lyotard (Weinheim: VCH Acta humaniora, 1991); Medien – Welten – Wirklichkeiten (Munich: Fink, 1998); Das Interesse des Denkens – Hegel aus heutiger Sicht (Munich: Fink 2003).

Prof. Welsch kilkakrotnie odwiedzał Polskę. W marcu 1997 odbyła się w Poznaniuogólnopolska konferencja naukowa „Rozum, estetyka, kultura – dziś” poświęcona w całości pracom Welscha i z jego udziałem; plonem konferencji są dwa tomy, wypełnione zarównoprzekładami wybranych prac Welscha jak i zapisem prowadzonych dyskusji. (Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury: Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. Anna Zeidler-Janiszewska i Roman Kubicki, oraz Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego: Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. Roman Kubicki, (Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1998). Redaktorzy obu tomów przełożyli na język polski książkę Unsere postmoderne Moderne. Wolfgang Welsch był również gościem Instytutu Goethego oraz Bunkra Sztuki w Krakowie, a jego wystąpienie w ramach cyklu wykładów o architekturze, przełożone na język polski pt. „Przestrzenie dla ludzi?”, ukazało się w tomie Co to jest architektura? red. A. Budaka, Kraków: Bunkier Sztuki 2002). W języku polskim dostępne są jeszcze dwa artykuły Welscha w przekładzie Krystyny Wilkoszewskiej: Na drodze do kultury słyszenia? w: Przemoc ikoniczna czy „Nowa widzialność”? red. E. Wilk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego 2001 oraz Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas 2004.

Niniejszy wybór pism, dokonany we współpracy z Autorem, dotyczy wyłącznie problematyki z zakresu meta-estetyki i pokazuje pionierski wkład Welscha w przebudowywanie tej, ukształtowanej w czasach nowoczesności, dyscypliny. Większość pracpochodzi z książki Grenzgänge der Ästhetik, w tym tekst tytułowy dla całego wyboru Ästhetik auBerhalb der Ästhetik – für eine neue Form der Disziplin. Tekst ten został już wcześniej przełożony na język polski przez Krystynę Zamiarę na podstawie jego pierwszej, wygłoszonej na kongresie w Lahti (1995), angielskiej wersji i opublikowany w wymienionym tomie poznańskim. Podstawą zamieszczonego w obecnym wyborze przekładu była zmieniona nieco, późniejsza wersja niemiecka. Ponadto, otwierający tom tekst Philosophie und Kunst został nam udostępniony bezpośrednio przez Autora, a wieńcząca tom osobista wypowiedź zatytułowana Meine Versuche in der Ästhetik pochodzi z 6. wydania książki Ästhetisches Denken, gdzie ukazała się po raz pierwszy.

(fragment „Noty biograficznej”)