Site Overlay

Spis treści

Wprowadzenie

I. Heglowska rodzina a protestantyzm

1. Protestantyzm a katolicyzm
2. Małżeństwo czy celibat?
3. Wpływ protestantyzmu na filozofię Hegla i jego koncepcję rodziny
4. Państwo Platona
5. Tradycjonalizm i nowoczesność koncepcji Heglowskiej

II. Pojęcie etyczności

1. Etyczność a moralność (Kant)
2. Etyczność i „rodzina ogólna”
3. Etyczność i rodzina

III. Rodzina jako część ducha obiektywnego

1. Miłość i małżeństwo
1.1. Konkubinat, kontrakt czy „kocham cię”?
1.2. Forma i celebra
1.3. Monogamia i kazirodztwo
1.4. Sfera ekonomiczna i prawny charakter rodziny
1.5. Rozpad małżeństwa i rodziny
2. Dzieci i ich wychowanie
3. Rodzina zapośredniczona

IV. Kobieta w filozofii Hegla

1. Konflikt płci
2. Spekulatywna erotyka, czyli kilka uwag o seksie i wstrzemięźliwości
3. Kobieta i śmierć
4. Muza Filozofa. Siostra brata
5. Istota pozbawiona pierwiastka idealnego
6. Kobieta i duch

V. Osobowa podstawa życia politycznego. Rola rodziny w procesie uspołecznienia

1. Człowiek – byt społeczny
2. „Niewolnik nie może mieć obowiązków; ma je tylko człowiek wolny”
3. „Druga rodzina”, socjalizm i Marx

VI. Serce kobiety i cnota polityka

1. Levinas, tradycja żydowska i co w związku z tym „zauważa” Hegel?
2. Twarz kobiety. Dziewica i jej synowie
3. „Pierwiastek kobiecy – odwieczna ironia społeczności”
4. Wolność. Poza płciowością?

Bibliografia

Zusammenfassung

Indeks osób