Site Overlay

Spis treści

W książce, w moim przekładzie, znalazły się następujące teksty:

I. Słowo od autora

II. Filozofia i sztuka – wzajemne relacje

1. Tematyka i cel
2. Nowoczesna koncepcja „filozofii sztuki”
3. Niewspółmierność jako centrum uwagi późnonowoczesnych i ponowoczesnych estetyk
4. Sztuka i filozofia dzisiaj (a może również w przyszłości): mniej napięte stosunki

III. Procesy estetyzacji – zjawiska, rozróżnienia, perspektywy

1. Panorama współczesnych procesów estetyzacji
2. Objaśnienia pojęciowe
3. Estetyzacja epistemologiczna
4. Perspektywy krytyki estetycznej procesów estetyzacyjnych

IV. Estetyczne podstawy myśli współczesnej

1. Wymagalna rewizja?
2. Co znaczy wyrażenie „estetyczny”
3. Estetyzacja epistemologiczna – od dwóch stuleci
4. Retrospektywnie i prospektywnie

V. Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki

1. Główne tematy estetyki poza estetyką i jej znaczenie
2. Ku nowej formie dyscypliny

VI. Moje próby w dziedzinie estetyki