Site Overlay

Spis treści

Zrozumieć Hegla

Katarzyna Guczalska
Wprowadzenie

Światosław Florian Nowicki
Heglowska filozoficzna ścieżka rozwoju duchowego

LOGIKA
Jan Woleński
Heglowska krytyka logiki formalnej
Sławomir Szymański
Problem refleksji zewnętrznej w Nauce logiki
Paweł Sikora
Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla
Paweł Rojek
Konkretny powszechnik
Josiah Royce
Heglowska teoria uniwersaliów

FILOZOFIA DUCHA
Mirosław Żelazny
Konflikt pana i niewolnika w filozofii Hegla
Przemysław Białek
Heglowska dialektyka Pana i Sługi
Marek N. Jakubowski
Nieliberalny liberalizm Hegla
Andrzej Przyłębski
Hegel jako teoretyk i krytyk społeczeństwa obywatelskiego
Ewa Nowak
Prawo i wartość. O pewnych zbieżnościach między Heglem i Radbruchem

AKTUALNOŚĆ HEGLA
Aneta Rostkowska
Wakacje Hegla. Uwagi na temat aktualności rozważań Hegla w Wykładach o estetyce
Mariusz Ferenc
Poza zasadą różnorodności, czyli czemu służy krytyka spekulatywna
Jan Hartman
Śmierć Hegla, śmierć filozofii
Katarzyna Guczalska
Tragizm i nadzieja. Paradoks Hegla