Site Overlay

Wykłady online

Nie bójmy się Hegla

Cz. 1. „Dlaczego boimy się Hegla?”
Cz. 2. „Ukąszenie Heglowskie”
Cz. 3. „Zachęta do lektury”
Cz. 4. „Inni o Heglu”
Cz. 5. „Termin ‚duch'”
Cz. 6. „Duch subiektywny, obiektywny i absolutny”
Cz. 7. „Sztuka, religia, filozofia”
Cz. 8. „Duch absolutny, afirmacja myślenia i filozofii”
Cz. 9. „Dialektyka, spekulacja i oświecenie”
Cz. 10. „Społeczeństwo obywatelskie”
Cz. 11. „Heglowska koncepcja państwa”
Cz. 12. „Czy heglizm jest filozofią aktualną?

Czy Platon był gejem?

cz. 1. Wychowanie
cz. 2. Kobiety
cz. 3. Eros
cz. 4. Queer
cz. 5. Dyskusja

Kim jest filozof?

cz. 1. Kim jest filozof?
cz. 2. Kim jest filozof?

Feminizm libertariański

Feminizm libertariański

Ekonomia feministyczna

Ekonomia feministyczna

Prawa zwierząt contra Terlikowski

Prawa zwierząt contra Terlikowski

Śmierć Boga

Cz. 1. „Koan i myślenie dogmatyczne”
Cz. 2. „Śmierć Boga w filozofii”
Cz. 3. „Co oznacza idea ‚śmierci Boga’?”
Cz. 4. „Śmierć Boga w ramach religii i instytucji”
Cz. 5. „Program pozytywny”

Hegel o sztuce

Komunitaryzm i feminizm

Komunitaryzm i feminizm

Ekonomia w ujęciu Amartyi Sena, Ruth Pearson i Sylvii Chant

Niestety, fatalna jakość dźwięku. Polecam formę pisemną – artykuł, który powstał na bazie wystąpienia w części „teksty naukowe” 🙂

Cz. 1. „Amartya Sen i ekonomia feministyczna”
Cz. 2. „Rodzina i praca zarobkowa kobiet”
Cz. 3. „Praca kobiet, neoliberalizm i kapitalizm”
Cz. 4. „Odpowiedzi na pytania”

Obrona pracy doktorskiej

Cz. 1. Rozpoczęcie
Cz. 2. Recenzje
Cz. 3. Pytania
Cz. 4. Odpowiedzi